Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie, odległość punktu od prostej

Kategoria: Geometria płaska

 

Proste równoległe - odcinki które nie mają punktów wspólnych lub pokrywają się.

Odcinki równoległe - odcinki które zawierają się w prostych równoległych.

Kierunek prostej k - zbiór wszystkich prostych leżących na płaszczyźnie równoległych do prostej k. 

Proste przecinają się - wtedy gdy mają tylko jeden punkt wspólny.

Proste prostopadłe - dwie proste które przecinają się pod kątem prostym.

 Odcinki prostopadłe - wtedy gdy proste wyznaczone tymi odcinkami są prostopadłe.

 Odległość punktu B od prostej k - długość odcinka prostopadłego do prostej k, którego jednym końcem jest punkt B a drugim punkt A należący do prostej k.

 

Odsłony: 1031

Add comment

Security code Refresh