MEN - propozycje pracy

Super UserBlog2020-03-15 14:30:56

Ciekawe aplikacje do uczenia się

Super UserBlog2020-03-13 14:30:37

Strony dla uczniów

Super UserBlog2020-03-10 14:30:14

Filmy na TVP Kultura

Super UserBlog2020-03-09 14:29:56

3. Sposoby opisywania funkcji

Sposoby opisywania funkcji

Sposoby opisywania funkcji

 

 • Opis słowny

Funkcja f każdej liczbie n ∈ {1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7} przyporządkowuje liczbę jej dzielników, które są liczbami naturalnymi.

 • Graf

 

 • Tabelka

 

 • Wykres

 

 • Wzór funkcji

 y = 2x - 3 ,     jeżeli x ∈ {1, 2, 3, 4}

f(x) = 3x2 ,     jeżeli x ∈ {2, 4, 6, 8}

 • Zbiór par uporządkowanych

 

Zadanie 1. Funkcja f odwzorowuje zbiór X = {1, 2, 3, 4, 5} w zbiór Y = {5, 7, 9, 11, 13} w taki sposób, że f(1) = 5, f(2) = 7, f(3) = 9, f(4) = 11, f(5) = 13.

 1. Narysuj graf funkcji f
 2. Przedstaw funkcję za pomocą tabelki
 3. Przedstaw funkcję za pomocą wykresu.

rozwiązanie

Zadanie 2. Funkcja f jest opisana za pomocą wzoru f(x) = x2 , gdzie x ∈ {-2, -1, 0, 1, 2}

 1. Narysuj graf funkcji f
 2. Przedstaw funkcję za pomocą tabelki
 3. Przedstaw funkcję za pomocą wykresu.
 4. Podaj ile wynosi f(0), f(2)
 5. Oblicz [f(-1) + f(2)]2 - f(-2)

rozwiązanie

Zadanie 3. Funkcja f opisana jest za pomocą tabelki.

 1. Jaką wartość funkcja przyjmuje dla argumentu 2 a jaką dla argumentu 5
 2. Podaj argument, dla którego funkcja f przyjmuje wartość 3.
 3. Przedstaw funkcję za pomocą grafu.

rozwiązanie

Zadanie 4. Funkcja g jest opisana za pomocą zbioru par uporządkowanych:

{(0, 1), (2, -1), (4, 0), (5, 3), (6, -2), (7, 5)}.

 1. Narysuj wykres funkcji g.
 2. Narysuj graf funkcji g.
 3. Przedstaw funkcję za pomocą tabelki
 4. Przedstaw funkcję za pomocą wykresu.
 5. Podaj ile wynosi f(0), f(2)
 6. Oblicz wartość wyrażenia f(4) · [f(2) + f(5)]3

rozwiązanie

Odsłony: 545

Add comment

Security code Refresh